Farní Charita Praha 14 - pro cizince na území MČ Praha 14

  • sociálně-právní poradenství
  • pracovní poradenství
  • tlumočnické a překladatelské služby
  • pomoc při hledání zaměstnání
  • kurzy češtiny
  • volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi

Bobkova 34, 198 00 Praha 14 – Černý Most

tel. 603 249 427, 252 549 649, 739 203 254
e-mail: fch@praha14.charita.cz
web: http://praha14.charita.cz