Diakonie Českobratrské církve evangelické

Středisko celostátních programů a služeb

  • pomoc při hledání práce a ubytování
  • materiální pomoc
  • asistence při jednání na úřadech
  • integrační aktivity

Čajkovského 1640/8, 130 00 Praha 3

mobil: 739 244 668
e-mail: fendrychova@diakonie.cz, scps@diakonie.cz
web: www.scps.diakonie.cz