Krizové situace

Akustické znění signálu pro varování obyvatelstva

Od 1. 11. 2001 platí na území České republiky nový jednotný signál pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události.

Signál Všeobecná výstraha je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund. Může být vyhlašován 3x za sebou v tříminutových intervalech.

Po akustickém tónu sirény bude následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků.

cinnost_obyv_kriz_situace.pdf
vyznam_varovneho_signalu_siren.pdf