Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

Městská část Praha 17

1. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000052/2018

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

Zastupitelstvo městské části

1. schvaluje

ze stanoveného počtu 7 členů Rady MČ Praha 17 bude pro výkon funkce uvolněn starosta a místostarostové.

Usnesení - Schváleno (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )