Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2020 pro městskou část Praha 17

Městská část Praha 17

10. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000043/2019

Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2020 pro městskou část Praha 17

Zastupitelstvo městské části

1. schvaluje

Návrh pravidel hospodaření v obodbí rozpočtového provizoria na rok 2020 pro městskou část Praha 17.

Usnesení - Schváleno (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: 1 nehlasoval)