Žádost ředitelky ZŠ genpor. Fr. Peřiny o předfinancování projektu v rámci operačního programu Praha - pól růstu formou návratné finanční výpomoci

Městská část Praha 17

9. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000036/2019

Žádost ředitelky ZŠ genpor. Fr. Peřiny o předfinancování projektu v rámci operačního programu Praha - pól růstu formou návratné finanční výpomoci

Zastupitelstvo městské části

1. se seznámilo

s žádostí ředitelky ZŠ genpor. Fr. Peřiny o předfinancování projektu v rámci operačního programu Praha - pól růstu formou návratné půjčky,

2. schvaluje

poskytnutí návratné finanční výpomoci 500 000,- Kč na neinvestiční výdaje ZŠ genpor. Fr. Peřiny k předfinancování projektu reg. číslo CZ 07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001061 v rámci operačního programu Praha - pól růstu.

3. ukládá

starostce MČ Praha 17 Mgr. Jitce Synkové podpis smlouvy o návratné finanční výpomoci mezi MČ Praha 17 a ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Praha 6 - Řepy, Socháňova 19/1139.

Zodpovídá:  Mgr. Naděžda Zemanová, Vedoucí odboru školství a kultury
  zajistit následné administrativní kroky k podpisu smlouvy
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
  zajistit následné kroky v rozpočtu MČ Praha 17

Usnesení - Schváleno (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )