Změny rozpočtu k 30. 6. 2019 - DODATEK

Městská část Praha 17

9. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000031/2019

Změny rozpočtu k 30. 6. 2019 - DODATEK

Zastupitelstvo městské části

1. bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 43 - 53

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )