Uzavření smlouvy o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti s korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o.

Městská část Praha 17

9. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000030/2019

Uzavření smlouvy o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti s korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o.

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

Smlouvu o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti pro zajištění financování společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o., IČ: 08082316 za účelem zahájení provozu Sportovního centra Řepy, mezi Městskou částí Praha 17 jakožto zakladatelem a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o. jakožto budoucím provozovatelem Sportovního centra Řepy,

2. schvaluje

Smlouvu o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti pro zajištění financování společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o., IČ: 08082316 za účelem zahájení provozu Sportovního centra Řepy, mezi Městskou částí Praha 17 jakožto zakladatelem a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o. jakožto budoucím provozovatelem Sportovního centra Řepy,

3. zplnomocňuje

starostku městské části Praha 17 k podpisu Smlouvy o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti mezi Městskou částí Praha 17 jakožto zakladatelem a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o., IČ: 08082316 jakožto budoucím provozovatelem Sportovního centra Řepy.

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 2, Poznámka: )