Změny rozpočtu k 31. 5. 2019

Městská část Praha 17

7. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000020/2019

Změny rozpočtu k 31. 5. 2019

Zastupitelstvo městské části

1. bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 27 - 40

Usnesení - Schváleno (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: 1 nehlasoval)