Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2019

Městská část Praha 17

6. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000016/2019

Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2019

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

návrh na rozdělení účelové dotace z rozpočtu městské části Praha 17 z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určené do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury.

2. schvaluje

poskytnutí dotací neziskovým právnickým osobám a fyzickým osobám podle příloh - tabulky č. 1, 2, 3 a 4.

3. ukládá

ekonomickému odboru připravit smlouvy o poskytnutí dotace a zaslat finanční prostředky neziskovým právnickým osobám a fyzickým osobám podle příloh - tabulky č. 1, 2, 3 a 4.

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 18, Proti: 5, Zdržel se: 0, Poznámka: )