Volba a jmenování členů Kontrolního a Finančního výboru

Městská část Praha 17

6. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000015/2019

Volba a jmenování členů Kontrolního a Finančního výboru

Zastupitelstvo městské části

1. se seznámilo

s návrhem na jmenování následujících členů výborů:

  • Finanční výbor

členové výboru:

Jaroslav Hájek (návrh KDU ČSL a TOP 09)

Ing. Marek Francl (návrh ANO)

  • Kontrolní výbor

členové výboru:

MUDr. Kateřina Pekárková (návrh ANO)

Mgr. Bořek Černovský (návrh Starostové pro Prahu)

2. jmenuje

Jaroslava Hájka (návrh KDU ČSL a TOP 09) členem Finančního výboru.

Usnesení – schváleno

3. ukládá

Kanceláři starostky postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
Zodpovídá:  Milada Srpová, Vedoucí oddělení personálního a platového