Plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2020

Městská část Praha 17

12. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000011/2020

Plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2020

Zastupitelstvo městské části

1. se seznámilo

s plánem činnosti Kontrolního výboru na rok 2020,

2. schvaluje

plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2020,

3. bere na vědomí

upřesnění plánu činnosti na 1. čtvrtletí 2020.

Usnesení - Schváleno (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: 1 nehlasoval)