Změny rozpočtu k 31. 3. 2019

Městská část Praha 17

6. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000010/2019

Změny rozpočtu k 31. 3. 2019

Zastupitelstvo městské části

1. bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 5 - 15

Usnesení - Schváleno (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )