Stanovení výše náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva MČ Prahy 17

Městská část Praha 17

12. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000008/2020

Stanovení výše náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva MČ Prahy 17

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

stanovení výše náhrady za ušlý výdělek neuvolněného člena ZMČ, který není v pracovním poměru,

2. stanovuje

pro rok 2020 výši náhrady za ušlý výdělek neuvolněného člena ZMČ, který není v pracovním poměru na 350 Kč/hod.

Usnesení - Schváleno (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )