Změny rozpočtu k 31. 12. 2019 - DODATEK

Městská část Praha 17

12. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000003/2020

Změny rozpočtu k 31. 12. 2019 - DODATEK

Zastupitelstvo městské části

1. bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 104 - 110

Usnesení - Schváleno (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )