Us RMČ 000248/2022

Městská část Praha 17

119. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000248/2022

Žádost o pronájem části pozemků parc. č. 1293/173, 1293/167, 2293, 1293/182, 1293/183, 2297, 2298, 1293/185, 2301, 2302, 1293/186, 1293/187, 1293/188 v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17, z důvodu provádění stavebních úprav pro stavbu ,, Stavební úpravy vnějšího prostoru jižního, východního a západního průčelí bytového domu v ulici Makovského 1140 - 1145 Praha"

Rada městské části

1. projednala

žádost pana Jaroslava Černého, Jiráskova 1367, 431 51 Klášterec nad Ohří, zastupující na základě plné moci společnost NEPRO stavební, a.s., se sídlem Ve Žlíbku 1621/104, Praha 9, 193 00, IČ: 27342093 o pronájem části pozemků parc. č. 1293/173, 1293/167, 2293, 1293/182, 1293/183, 2297, 1293/185, 2301, 2302, 1293/186, 1293/187, 1293/188 v k. ú. Řepy, ve svěřené správě městské části Praha 17, o výměře 372 m2 z důvodu provádění stavebních úprav pro stavbu ,,Stavební úpravy vnějšího prostoru jižního, východního a západního průčelí bytového domu v ulici Makovského 1140 - 1145 Praha 17",

2. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy ve věci pronájmu části pozemků parc. č. 1293/173, 1293/167, 2293, 1293/182, 1293/183, 2297, 2298, 1293/185, 2301, 2302, 1293/186, 1293/187, 1293/188 v k. ú. Řepy, ve svěřené správě městské části Praha 17 o výměře 372 m2 z důvodu provádění stavebních úprav pro stavbu ,,Stavební úpravy vnějšího prostoru jižního, východního a západního průčelí bytového domu v ulici Makovského 1140 - 1145 Praha 17". Termín pronájmu je stanoven od 11.8.2022 do 10.10.2022. Celková částka za pronájem činí 226.920 Kč,

3. zmocňuje

Mgr. Alenu Kopejtkovou, starostku městské části Praha 17 k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Mgr. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
  Za podpis smlouvy
4. ukládá

Vladimíru Marešovi vedoucímu odboru správy obecního majetku postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Vladimír Mareš, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )