Us RMČ 000236/2022

Městská část Praha 17

119. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000236/2022

Povolení výjimky z počtu dětí v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 17 pro školní rok 2022/2023

Rada městské části

1. bere na vědomí

důvodovou zprávu k žádostem ředitelek mateřských škol o schválení výjimky z počtu dětí na jednotlivé třídy pro školní rok 2022/2023,

2. souhlasí

s navýšením počtu dětí na jednotlivé třídy mateřských škol pro školní rok 2022/2023:

MŠ Bendova - 25 dětí na třídu ve dvou třídách a 27 dětí na třídu ve dvou třídách předškolního vzdělávání,

MŠ Laudova se speciálními třídami -  26 dětí na třídu ve čtyřech třídách pracoviště Sluníčko a ve dvou třídách pracoviště Duha.

3. ukládá

odboru školství a kultury předat Usnesení RMČ ředitelkám mateřských škol.

Zodpovídá:  Ing. Michaela Konopasková, Vedoucí odboru školství a kultury Termín: 12.08.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )