Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 13 o vel. 2+1/L. s přísl. v 5. podlaží domu č.p. 1079, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy

Městská část Praha 17

17. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000230/2019

Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 13 o vel. 2+1/L. s přísl. v 5. podlaží domu č.p. 1079, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila

s ukončením výběrového řízení na pronájem startovacího bytu č. 13 o vel. 2+1/L s přísl. v 5. podlaží domu čp.1079, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy. Výběrové řízení bylo zveřejněno od 7. 5. 2019 do 5. 6. 2019 do 15 hodin. Došly 2 nabídky. Obálky byly otevřeny na jednání Majetkové a bytové komise dne 5. 6. 2019 a byl sepsán protokol.

2. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na startovací byt č. 13 o vel. 2+1/L v 5. podlaží domu čp. 1079 v Nevanově ulici, Praha 6 - Řepy se zájemcem č. 2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let bez možnosti prodloužení za nájemné ve výši 65,- Kč/m2/měsíc bez služeb.

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )