Us RMČ 000226/2022

Městská část Praha 17

118. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000226/2022

Volný byt č. 10, o vel. 1+k.k. s přísl., 1. patro, tj. 2. NP., domu ul. Nevanova čp.1051/13, Praha 6 - Řepy, 163 00 k pronájmu (VŘ)

Rada městské části

1. se seznámila

s uvolněním níže uvedeného bytu:

č. 10, o vel. 1+k.k. s přísl., 1. patro, tj. 2. NP, domu ul. Nevanova čp. 1051/13, Praha 6 - Řepy, 163 00.  V bytě je provedena rekonstrukce.

2. schvaluje

vyhlášení I. kola výběrového řízení na byt č. 10, o vel. 1+k.k. s přísl., 1. patro, tj. 2. NP, domu ul. Nevanova čp. 1051/13, Praha 6 - Řepy, 163 00  za smluvní nájemné v min. požadované výši 130,- Kč/m2/měsíc/bez služeb,

3. ukládá

vedoucímu OSOM zajistit zveřejnění VŘ na úřední desce MČ Praha 17.

Zodpovídá:  Vladimír Mareš, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )