Us RMČ 000219/2022

Městská část Praha 17

118. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000219/2022

MISTROVSTVÍ ČR BMX 2022 - Žádost ÚAMK BIKROSCLUB Řepy o souhlas s konáním akce, s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1504/1 v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17, se zvláštním užíváním komunikace v ul. U Boroviček - Ke kulturnímu domu - Opuková

Rada městské části

1. projednala

žádost ÚAMK BIKROSCLUB Řepy, se sídlem Ke kulturnímu domu 439/14, 163 00 Praha 6 - Řepy, o souhlas:

a) s konáním sportovní akce MISTROVSTVÍ ČR BMX 2022 s hudební produkcí, v termínu
od 1. 7. 2022 do 3. 7. 2022 od 8.00 h. do 20.00 h. v areálu BIKROSCLUBU Řepy,

b) s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1504/1 v k. ú. Řepy, pro umístění zázemí účastníků závodu, teamy a konání doprovodného programu pro děti v termínu od 1. 7. 2022 do 3. 7. 2022,

c) se zvláštním užíváním a uzavřením místní komunikace v ul. U Boroviček - Ke kulturnímu domu - Na Bělohorské pláni, za účelem pořádání sportovní akce MISTROVSTVÍ ČR BMX 2022. Uzavírka bude probíhat ve dnech 1. 7. 2022. od 8.00 h. do 3. 7. 2022 do 20.00 h. tak, aby zůstal zachován průjezd ulic U Boroviček – Ke kulturnímu domu ulicí Opuková,

2. souhlasí

a) s konáním sportovní akce MISTROVSTVÍ ČR BMX 2022 s hudební produkcí, v termínu
od 1. 7. 2022 do 3. 7. 2022 od 8.00 h. do 20.00 h. v areálu BIKROSCLUBU Řepy,

b) s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1504/1 v k. ú. Řepy, pro umístění zázemí účastníků závodu, teamy a konání doprovodného programu pro děti v termínu od 1. 7. 2022 do 3. 7. 2022,

c) se zvláštním užíváním a uzavřením místní komunikace v ul. U Boroviček - Ke kulturnímu domu - Na Bělohorské pláni, za účelem pořádání sportovní akce MISTROVSTVÍ ČR BMX 2022. Uzavírka bude probíhat ve dnech 1. 7. 2022. od 8.00 h. do 3. 7. 2022 do 20.00 h. tak, aby zůstal zachován průjezd ulic U Boroviček – Ke kulturnímu domu ulicí Opuková,

3. ukládá

vedoucímu odboru správy obecního majetku, Vladimíru Marešovi, postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Odbor správy obecního majetku
  Vladimír Mareš, vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )