Us RMČ 000213/2022

Městská část Praha 17

118. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000213/2022

Podpora provozování dětské skupiny

Rada městské části

1. se seznámila

s popisem projektu "Dětská skupina Povídálek" žadatele Komunikujeme o.p.s.,

2. souhlasí

se záměrem neziskové organizace Komunikujeme o.p.s. zřídit dětskou skupinu na území MČ Praha 17,

3. ukládá

starostce Mgr. Aleně Kopejtkové podepsat přílohu č. 3 výzvy OP Zaměstnanost.

Zodpovídá:  Ing. Michaela Konopasková, Vedoucí odboru školství a kultury Termín: 15.07.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )