Us RMČ 000209/2022

Městská část Praha 17

118. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000209/2022

Zpráva o vyřizování petic a stížností za 1. pololetí 2022

Rada městské části

1. se seznámila

s důvodovou zprávou,

2. bere na vědomí

předloženou zprávu o vyřizování petic a stížností za 1. pololetí 2022.

Zodpovídá:  Mgr. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )