Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "Poskytnutí služeb spojených s tiskovým prostředím"

Městská část Praha 17

16. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000207/2019

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "Poskytnutí služeb spojených s tiskovým prostředím"

Rada městské části

1. se seznámila

s důvodovou zprávou a hodnocením nabídek pro výběr nejvhodnějšího dodavatele veřejné zakázky „Poskytnutí služeb spojených s tiskovým prostředím“, která byla vypsána na základě usnesení Us RMČ 000167/2019 ze dne 06.05.2019,

2. schvaluje

přijetí nabídky uchazeče XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o., IČO: 48109193, na uzavření rámcové smlouvy,

3. ukládá

OINF zabezpečit patřičné úkony,

Zodpovídá:  Jakub Hradil, Odborný pracovník Termín: 30.06.2019
4. zmocňuje

starostku Mgr. Jitku Synkovou k podpisu rámcové a prováděcích smluv s firmou XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )