Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů; navrhuje se novelizovat položku č. 464 přílohy č. 4 Statutu, doplnit dvě výjimky, kdy bude působnost obecného stavebního úřadu vykonávána...

Městská část Praha 17

15. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000188/2019

Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů; navrhuje se novelizovat položku č. 464 přílohy č. 4 Statutu, doplnit dvě výjimky, kdy bude působnost obecného stavebního úřadu vykonávána na úrovni Magistrátu

Rada městské části

1. se seznámila

s návrhem OZV, kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů; navrhuje se novelizovat položku č. 464 přílohy č. 4 Statutu, doplnit dvě výjimky, kdy bude působnost obecného stavebního úřadu vykonávána na úrovni MHMP

  1. dopravní infrastruktura dle § 1 odst. 2 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů
  2. stavby s hrubou podlažní plochou větší než 4.000 m² včetně staveb s nimi souvisejících,
2. nesouhlasí

s doplněním výjimky týkající se staveb s hrubou podlažní plochou větší než 4.000 m² včetně staveb s nimi souvisejících do položky č. 464 přílohy č. 4 OZV č. 55/2000 Sb.,

3. ukládá

KTA zabezpečit příslušné úkony.

Zodpovídá:  Bc. Michaela Konopasková, Asistent/ka tajemníka Termín: 30.05.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )