Změny rozpočtu k 31. 5. 2019 - DODATEK

Městská část Praha 17

15. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000185/2019

Změny rozpočtu k 31. 5. 2019 - DODATEK

Rada městské části

1. schvaluje

rozpočtová opatření č. 29 - 38

2. ukládá

Mgr. J. Synkové - starostce městské části

předložit Změny rozpočtu k 31. 5. 2019 - DODATEK k informaci na nejbližším zasedání Zastupitelsva městské části Praha 17.

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )