Výběrové řízení na pronájem šesti nadstandardních bytových jednotek v rekonstruovaném bytovém domě Čistovická č. 241 za smluvní nájemné, stanovené na základě udělení výjimky dle čl. V odst. 1 Zásad postupu při pronájmu obecních bytů

Městská část Praha 17

73. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000175/2013

Výběrové řízení na pronájem šesti nadstandardních bytových jednotek v rekonstruovaném bytovém domě Čistovická č. 241 za smluvní nájemné, stanovené na základě udělení výjimky dle čl. V odst. 1 Zásad postupu při pronájmu obecních bytů

Rada městské části

1. projednala
vyhlášení výběrového řízení na pronájem šesti nadstandardních bytů a třech krytých stání pro motorová vozidla nájemcům bytů v nově rekonstruovaném bytovém domě Čistovická 241 a udělení výjimky z výše nájemného podle čl. V odst. 1 Zásad postupu při pronájmu obecních bytů tak, že se stanoví v minimální výši měsíčního nájemného v částce 150,- Kč/m2, přičemž výše měsíčního nájemného za kryté stání se stanoví ve výši 1.000,- Kč a toto kryté stání bude nabídnuto vybraným uchazečům o nájem bytů č. 1, č. 3 a č. 5, v případně jejich odmítnutí dalším vybraným uchazečům.
2. schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na pronájem šesti nadstandardních bytů a třech krytých stání pro motorová vozidla nájemcům bytů v nově rekonstruovaném bytovém domě Čistovická 241 a udělení výjimky z výše nájemného podle čl. V odst. 1 Zásad postupu při pronájmu obecních bytů tak, že se  stanoví v minimální výši měsíčního nájemného v částce 150,- Kč/m2, přičemž výše měsíčního nájemného za kryté stání se stanoví ve výši 1.000,- Kč a toto kryté stání bude nabídnuto vybraným uchazečům o nájem bytů č. 1, č. 3 a č. 5, v případně jejich odmítnutí dalším vybraným uchazečům.
3. ukládá

vedoucímu OSOM zabezpečit výběrové řízení na pronájem šesti nadstandardních bytů a třech krytých stání pro motorová vozidla nájemcům bytů v nově rekonstruovaném bytovém domě Čistovická 241 za minimální měsíční nájemné v částce 150,- Kč/m2, přičemž výše měsíčního nájemného za kryté stání se stanoví ve výši 1.000,- Kč a toto kryté stání bude nabídnuto vybraným uchazečům, o nájem bytů č. 1, č. 3 a č. 5, v případně jejich odmítnutí dalším vybraným uchazečům.

  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Poznámka: )