ke zprávě o čerpání příspěvku z rozpočtu městské části Praha 17 Společenstvím vlastníků pro dům Galandova 1232 - 1234 na úhradu části nákladů spojených se zateplením domu

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.32
ze dne

ke zprávě o čerpání příspěvku z rozpočtu městské části Praha 17 Společenstvím vlastníků pro dům Galandova 1232 - 1234 na úhradu části nákladů spojených se zateplením domu

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s předloženou zprávou Společenství vlastníků pro dům Galandova 1232 - 1234 se sídlem Galandova 1234/5, Praha 6 o čerpání finančního příspěvku na úhradu části nákladů spojených se zateplením fasády, který byl poskytnut z rozpočtu městské části v roce 2010 v souladu se Zásadami pro poskytování účelového finančního příspěvku z rozpočtu městské části Praha 17 na úhradu nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken.