ke zprávě o čerpání příspěvku z rozpočtu městské části Praha 17 Společenstvím vlastníků Vondroušova 1212 - 1218 na úhradu části nákladů spojených se zateplením domu a výměnou oken

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.3
ze dne

ke zprávě o čerpání příspěvku z rozpočtu městské části Praha 17 Společenstvím vlastníků Vondroušova 1212 - 1218 na úhradu části nákladů spojených se zateplením domu a výměnou oken

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s předloženou zprávou Společenství vlastníků Vondroušova 1212 - 1218 se sídlem Vondroušova 1215/36, Praha 6 o čerpání finančního příspěvku na úhradu části nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken, který byl poskytnut z rozpočtu městské části v roce 2011 v souladu se Zásadami pro poskytování účelového finančního příspěvku z rozpočtu městské části Praha 17 na úhradu nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken.