k souhlasu s umístěním cirkusu na pozemcích parc. č. 1241/26 a 1241/27 v k. ú. Řepy, podél ulice Slánská

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.22
ze dne

k souhlasu s umístěním cirkusu na pozemcích parc. č. 1241/26 a 1241/27 v k. ú. Řepy, podél ulice Slánská

Rada MČ

I. PROJEDNALA
e-mailovou žádost pana XY – ředitele Cirkusu Sultán o souhlas MČ Praha 17 s umístěním cirkusu na pozemcích parc. č. 1241/26 a 1241/27 v k. ú. Řepy, vlastníkem předmětných pozemků jsou soukromé osoby.  

II. SCHVALUJE
umístění cirkusu na pozemcích parc. č. 1241/26 a 1241/27 v k. ú. Řepy v měsíci říjnu 2011 po dobu 20 dnů, kde vlastníkem pozemků jsou soukromé osoby. Výše místního poplatku za užívání veřejného prostranství bude stanovena ekonomickým odborem.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OŽPD vyčíslit náklady za údržbu zeleně na pozemcích pana XY, které byly financovány Městskou částí Praha 17 za poslední 3 roky.