ke geofyzikálnímu průzkumu pro akci „Rekonstrukce fotbalového hřiště na pozemku č. parc, 50/6 a 49 k. ú. Řepy“

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.68
ze dne

ke geofyzikálnímu průzkumu pro akci „Rekonstrukce fotbalového hřiště na pozemku č. parc, 50/6 a 49 k. ú. Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
možnost zajištění geofyzikálního průzkumu na pozemku MČ v blízkosti fotbalového hřiště v ul. Na Chobotě za účelem zjištění výskytu podzemní vody potřebné vydatnosti na zavlažování akce „Rekonstrukce fotbalového hřiště na pozemku č. parc. 50/6 a 49 k. ú. Řepy“

II. SOUHLASÍ
se zajištěním geofyzikálního průzkumu firmou Stavební geologie – Geosan, s. r. o., Karlovotýnská 49, Nučice, Rudná u Prahy, IČ:44684631 v rozsahu dle situace, nabídková cena 32 900, - Kč bez DPH, 39 480, - Kč vč. DPH.

III. UKLÁDÁ
OÚRI vystavit objednávku na provedení geofyzikálního průzkumu u firmy GEOSAN, která již vrt prováděla.