k ukončení prodeje bytového panelového domu – VI. etapy v ul. Laudova 1015 - 1017 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.43
ze dne

k ukončení prodeje bytového panelového domu – VI. etapy v ul. Laudova 1015 - 1017 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
ukončení prodeje bytového panelového domu – VI. etapy v ul. Laudova 1015 - 1017  vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit ukončení prodeje bytového panelového domu – VI. etapy v ul. Laudova 1015 - 1017  vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy, dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění ke dni 30. 6. 2011.

III. UKLÁDÁ
vedoucí OSOM předložit návrh na jednání ZMČ