k výzvě k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Studie rekonstrukce topného systému na ZŠ JANA WERICHA, Španielova 19/1111, Praha 6 – Řepy“

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 96.8
ze dne

k výzvě k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Studie rekonstrukce topného systému na ZŠ JANA WERICHA, Španielova 19/1111, Praha 6 – Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu „Studie rekonstrukce topného systému na ZŠ JANA WERICHA, Španielova 19/1111, Praha 6 – Řepy “  

II. SOUHLASÍ
s vypsáním výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu „Studie rekonstrukce topného systému na ZŠ JANA WERICHA, Španielova 19/1111, Praha 6 – Řepy “

III. SOUHLASÍ
s financováním ze schváleného rozpočtu pro rok 2010

IV. UKLÁDÁ
odboru školství a kultury, aby zajistil vše potřebné, starostce podpis výzvy