Usnesení k návrhu dopravního značení při zjednosměrnění komunikací - oblast Na Fialce a okolí ul. Čistovická

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 36.27
ze dne

Usnesení k návrhu dopravního značení při zjednosměrnění komunikací - oblast Na Fialce a okolí ul. Čistovická

Rada MČ

I. projednala předložený návrh dopravního značení .


II. nesouhlasí s předloženým návrhem a ukládá řešit pouze lokality ul.Doubravínova. Komunikaci U Boroviček rada rozhodla řešit jako jednosměrnou ve směru Bílá Hora, a s výjimkou pro cyklisty jako obousměrnou.


III. ukládá ŽPD postupovat ve smyslu tohoto usnesení.