Usnesení k zásadám postupu při pronájmu obecních bytů za nájemné dle zákona č. 107/2006 Sb. v Městské části Praha 17

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 36.17
ze dne

Usnesení k zásadám postupu při pronájmu obecních bytů za nájemné dle zákona č. 107/2006 Sb. v Městské části Praha 17

Rada MČ

Projednání bodu se odkládá.