Usnesení ke jmenování vedoucí odboru kancelář starostky

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 27.14
ze dne

Usnesení ke jmenování vedoucí odboru kancelář starostky

Rada MČ

I. jmenuje paní  Bc. Václavu Šindelářovou  vedoucí odboru kancelář starostky s účinností od 11. února 2008


II. stanovuje  její platové zařazení do 10. platové třídy (dle zařazení vykonávané práce v katalogu prací).


III. ukládá útvaru tajemníka, odd. personálnímu a platovému, zpracovat potřebné podklady.