Usnesení ke jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek - "Grafická úprava a tisk měsíčníku Městské části Praha 17"

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.47
ze dne

Usnesení ke jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek - "Grafická úprava a tisk měsíčníku Městské části Praha 17"

Rada MČ

I. projednala a  doporučuje doplnit komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek "Grafická úprava a tisk měsíčníku Městské části Praha 17"  o radního MČ P 17 p. Pavla Maxu ( náhradník - místostarosta   p. Kopecký ) a tajemníka ÚMČ P 17 pana Ing. Němejce ( náhradník - Ing. Michlová )