Usnesení k uzavření smlouvy "Smlouva o nájmu světelné vánoční výzdoby" s firmou BON JOUR Illumination s.r.o.

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.4
ze dne

Usnesení k uzavření smlouvy "Smlouva o nájmu světelné vánoční výzdoby" s firmou BON JOUR Illumination s.r.o.

Rada MČ

I. schvaluje uzavření smlouvy  "Smlouva o nájmu světelné vánoční výzdoby" s firmou BON JOUR Illumination s.r.o.


II. ukládá paní starostce Jitce Synkové uzavřít smlouvu "Smlouva o nájmu světelné vánoční výzdoby" s firmou BON JOUR Illumination s.r.o.