Usnesení k projednání vypsání výzvy k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zpracování projektové dokumentace "Oddechový areál na území lesoparku"a její financování

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.2
ze dne

Usnesení k projednání vypsání výzvy k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zpracování projektové dokumentace "Oddechový areál na území lesoparku"a její financování

Rada MČ

Projednání bodu se stahuje.