Usnesení k návrhu na odvolání člena komise sociální a zdravotní

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.35
ze dne

Usnesení k návrhu na odvolání člena komise sociální a zdravotní

Rada MČ

I. projednala návrh předsedy sociální a zdravotní komise Petra Čermáka na odvolání MUDr. Hrdličky z komise.


II. schvaluje předložený návrh


III. ukládá KZ postupovat ve smyslu tohoto usnesení.