Usnesení k projednání a přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dětské hřiště na pozemku č. parc.1142/225 k.ú. Řepy"

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.1
ze dne

Usnesení k projednání a přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dětské hřiště na pozemku č. parc.1142/225 k.ú. Řepy"

Rada MČ

I. projednala  přijetí nejvhodnější  nabídky.


II. souhlasí  s přijetím  nabídky firmy LUCAS s.r.o., Půkruhová 27, 160 00 Praha 6,
IČO: 48535711, DIČ: CZ 48535711.
Nabídková cena bez DPH 1 270 987 Kč. vč. DPH 1 512 474,50 Kč.


III. pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.