Projekty

Dokončen
Title Dotace Dotační program
Nový web
Podpora seniorů v Praze 17 – Řepy
Modernizace a navýšení kapacity pro sběr tříděných odpadů v Praze 17- Řepy 1846160.00 Kč Operační program Životní prostředí (OPŽP)
MAP Praha 17 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání
Rekonstrukce komunikace v ulici Hořovského
Obytná zóna Fialka
Dopravní propojení ulic U Boroviček a Na Fialce I/II
Parkoviště v Mrkvičkově ulici
Projekt "Revitalizace prostranství Laudova" 4484650.00 Kč Operační program Praha – Konkurenceschopnost
Projekt "Podpora mobility klientů Centra sociálně zdravotních služeb, příspěvkové organizace, zřízené MČ Praha 17 – Řepy" 562474.00 Kč MPSV
Projekt "Strategické plánování rozvoje Městské části Praha 17" 1002490.00 Kč Operační program Zaměstnanost
Projekt "Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém centru" 4344890.00 Kč Operační program Praha – pól růstu ČR
Projekt "Zateplení objektu č.p. 1121 ul. Bendova, Praha 6 Řepy" 4001540.00 Kč Operační program Životní prostředí
Projekt "Zateplení KS Průhon" 3369200.00 Kč Operační program Životní prostředí
Projekt "Zateplení MŠ Socháňova" 5126350.00 Kč Operační program Životní prostředí
Projekt "Rekonstrukce a zateplení obvodového pláště Obecního úřadu Prahy 17" 693080.00 Kč Operační program Životní prostředí
Projekt "Zdravé a hravé Řepy II" 6452930.00 Kč Operační program Praha – Konkurenceschopnost
Projekt "Zdravé a hravé Řepy" 4893500.00 Kč Operační program Praha – Konkurenceschopnost
Projekt "Snížení energetické náročnosti MŠ Brunnerova" 2342120.00 Kč Operační program Životní prostředí
Projekt "Přemístění kapličky při ul. Karlovarská" 1154650.00 Kč Operační program Praha – Konkurenceschopnost
Sportovní centrum Na Chobotě
Projekt "Nové služby e-Govermentu v Praze 17" 4202010.00 Kč Operační program Praha – Konkurenceschopnost
Projekt "Aktivní Lesopark Řepy" 13137600.00 Kč Operační program Praha – Konkurenceschopnost
Projekt "Revitalizace parteru sídliště Řepy" 5013960.00 Kč Operační program Praha – Konkurenceschopnost