Projekt "Zateplení KS Průhon"

Stav projektu
Dokončen
Dotační program
Operační program Životní prostředí
Dotace
3 369 200.00 Kč
Záměr

OPZP


Cílem projektu „KS Průhon“ bylo snížení energetické náročnosti budovy KS v Řepích. Na základě energetického auditu byla naplánována a provedena rekonstrukce objektu tak, aby došlo ke snížení emisí zatěžující životní prostředí a zároveň získání dotace ze SFŽP. Rekonstrukcí a zateplením došlo konkrétně ke snížení emisí CO2 o cca 15,989 t/rok a k úspoře energie cca 319,7 t/rok. Předpokládaných hodnot bylo dosaženo.   

MČ tak úspěšně, pomocí dotací z OPŽP, realizovala projekt, jehož přínos spočívá v samotné obnově budovy, v provozu, jenž je šetrnější vůči životnímu prostředí a ve snížení nákladů na provoz budovy.

Období realizace: r. 2014 

Dotace: 3.369.195,90 Kč 

Dotační program: Operační program Životní prostředí

KS Průhon

Kontaktujte nás