Projekt "Přemístění kapličky při ul. Karlovarská"

Stav projektu
Dokončen
Dotační program
Operační program Praha – Konkurenceschopnost <br
Dotace
1 154 650.00 Kč
Záměr

Logo OPPK s nápisem

Logo EU a Praha


Cílem projektu bylo zachování velice významné kulturně historické památky - kaple. Jedná se o v pořadí osmou kapli poutní křížové cesty z pražské Lorety do Lorety ve františkánském klášteře Hájek, přičemž Hájecká poutní cesta je považována za evropský unikát. Díky realizaci, jenž byla spolufinancována z OPPK se podařilo tuto významnou památku uchovat i pro další generace. V současnosti je z původních 20 kaplí 11 dochováno, a to i díky tomuto projektu.

Kaple, která stávala u velice rušné Karlovarské ulice poblíž autoservisu, byla přemístěna na  Bílou Horu, do mnohem vhodnějšího a klidnějšího prostředí v blízkosti kostela Panny Marie Vítězné. Zároveň se tak zásadním způsobem zlepšila i její dostupnost, která byla v předchozím umístění téměř nemožná. Obnova kaple ve vybrané lokalitě byla prvním krokem k celkové revitalizaci území.

Okolí kaple bylo upraveno do podoby parku se zpevněnými cestami a mobiliářem pro odpočinek pěších občanů i cykloturistů. Vznikla tak krásná odpočinková zóna, která zvyšuje atraktivitu dané lokality a přispívá ke zkrášlení města.

Z hlediska kvality životního prostředí projekt rovněž přispěl i k naplnění cíle rozšíření ploch zeleně ve městě, jelikož došlo k vysazení vzrostlých stromů v blízkosti kaple.

Období realizace: r. 2011

Dotace: 1.154.652,49 Kč

Dotační program: Operační program Praha – Konkurenceschopnost

 

Evropský fond pro regionální rozvoj, Praha & EU - Investujeme do vaší budoucnosti

 

Přemístění kapličky

Fotogalerie
Kontaktujte nás