Projekt "Rekonstrukce a zateplení obvodového pláště Obecního úřadu Prahy 17"

Stav projektu
Dokončen
Dotační program
Operační program Životní prostředí
Dotace
693 080.00 Kč
Záměr

OPZP


Cílem projektu pod názvem „Rekonstrukce a zateplení obvodového pláště Obecního úřadu Prahy 17“, bylo snížení energetické náročnosti budovy úřadu městské části Prahy 17.
Na základě energetického auditu byla naplánována a provedena rekonstrukce objektu tak, aby došlo ke snížení emisí zatěžující životní prostředí a zároveň získání dotace ze SFŽP.

Realizací projektu došlo konkrétně ke snížení emisí CO2 o cca 5,033 t/rok a k úspoře energie cca 90,609 t/rok. Předpokládaných hodnot bylo dosaženo.   

MČ tak úspěšně, pomocí dotací z OPŽP, realizovala projekt, jehož přínos spočívá v samotné obnově budovy, v provozu, jenž je šetrnější vůči životnímu prostředí a ve snížení nákladů
na provoz budovy.

Období realizace: r. 2014

Dotace: 693.080,03 Kč

Dotační program: Operační program Životní prostředí

Zateplení ÚMČ

Kontaktujte nás