Projekt "Revitalizace parteru sídliště Řepy"

Stav projektu
Dokončen
Dotační program
Operační program Praha – Konkurenceschopnost
Dotace
5 013 960.00 Kč
Záměr

Logo OPPK s nápisem

Logo EU a Praha


Cílem projektu „Revitalizace parteru sídliště Řepy“ bylo zlepšení kvality života obyvatel MČ Prahy 17. V tomto případě se jednalo o obnovu veřejného prostranství a tím i vytvoření nového příjemného prostředí na území městské části Praha 17 - Řepy. V místě pěší komunikace paralelní s ulicemi Makovského a Španielova byl nahrazen původní betonový povrch z 80. let žulovou dlažbou. Bylo osazeno nové veřejné osvětlení, zrealizováno nové oplocení přilehlých areálů mateřských školek sídlících ve Španielově a Bendově ulici včetně areálu, kde jsou umístěny organizace Optimis, s.r.o., Centrum sociálně zdravotních služeb, Úřad práce ČR, část pracoviště ÚMČ Praha 17 a Mateřské centrum Řepík.  Došlo k revitalizaci zelených ploch formou doplňující výsadby stromů a keřů.  V prostoru byly umístěny nové dominantní hodiny a nový mobiliář, který tak přispěl k rozšíření míst pro odpočinek a setkávání obyvatel.

Tento projekt spolufinancovaný z fondů EU navazuje na další projekty „Aktivní lesopark Řepy“ a „Zdravé a hravé Řepy II“, které taktéž byly spolufinancovány z fondů EU.

 

Období realizace: r. 2015 

Dotace: 5.013.960,39 Kč 

Dotační program: Operační program Praha – Konkurenceschopnost

 

Evropský fond pro regionální rozvoj, Praha & EU - Investujeme do vaší budoucnosti

 

RPSŘ-1

 

RPSŘ-2

Kontaktujte nás