Seniorská obálka pomáhá v případech nouze

Stav projektu
Probíhá realizace
Záměr
Znak Městské části Praha 17

Praha 17 se jako další městské části v Praze zapojila do celostátního projektu „Seniorská obálka“ (též i Obálka akutní pomoci), který má být pomocníkem v krizových situacích.

Obálka je označena mezinárodní zkratkou I. C. E., z anglického In Case of Emergency, což znamená použít v případě nouze, a je určena především starším lidem a zdravotně postiženým, kteří žijí osamoceně. Obálku však může použít každý, kdo považuje tuto podporu pro sebe za důležitou.
Při její přípravě spolupracovala řada odborníků z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Záchranné služby Jihomoravského kraje a dalších.

Seniorská obálka

Jak „Seniorská obálka“ funguje?

Jedná se o tiskopis, do kterého si senioři uvedou údaje o svém zdravotním stavu. Při vyplňování se postupuje podle principu semaforu, tzn. nejdůležitější informace jsou uvedeny červeně, doporučené údaje žlutě a méně závažná data zeleně. Záleží na každém, jaké údaje chcete uvést, ale čím víc informací - například o chronických onemocněních, lécích, hospitalizaci nebo alergiích bude vyplněno, tím lépe obálka poslouží. Do formuláře lze uvést také kontakty na blízké osoby, nebo další informace, které chcete v případě ohrožení života sdělit. Tyto údaje poslouží v případech, kdy potřebujete rychlou pomoc zdravotníků, policistů nebo hasičů. Ti se po příchodu do bytu okamžitě podívají na dvě viditelná místa v bytě, kam se doporučuje seniorskou obálku umístit, a to na ledničku nebo vnitřní stranu vchodových dveří. V těchto chvílích, kdy o záchraně zdraví nebo života rozhodují minuty, je rychlost získání potřebných informací velmi důležitá. Na druhé straně obálky jsou také uvedena telefonní čísla tísňového volání a důležité kontakty na organizace v Praze 17.

Součástí toho článku je Tiskopis - seniorská obálka a Pokyny - seniorská obálka.

Věřím, že těm z vás, kteří se rozhodnou do projektu zapojit, seniorská obálka dobře poslouží a údaje uvedené na tiskopisu budou sloužit ku prospěchu věci.

Případné dotazy vám budou zodpovězeny na tel. čísle Odboru sociálních věcí: 234 683 263, 234 683 266.

Ing. Jaroslava Šimonová,
radní pro sociální oblast

Pokyny - seniorská obálka
Tiskopis - seniorská obálka

Kontaktujte nás