Projekt "Zateplení objektu č.p. 1121 ul. Bendova, Praha 6 Řepy"

Stav projektu
Dokončen
Dotační program
Operační program Životní prostředí
Dotace
4 001 540.00 Kč
Záměr

OPZP


Cílem projektu „Zateplení objektu č.p. 1121 ul. Bendova, Praha 6 Řepy“ bylo snížení energetické náročnosti budovy v níž sídlí CSZS, společnost Optimis, Úřad práce ČR a vybrané odbory ÚMČ. Předmětem projektu byly stavební úpravy spočívající v zateplení fasády a provedení nového izolačního souvrství střechy.

Na základě energetického auditu byla naplánována a provedena rekonstrukce objektu tak, aby došlo ke snížení emisí zatěžující životní prostředí a zároveň získání dotace ze SFŽP.

Na základě předpokládaných dosažených hodnot po rekonstrukci, v podobě snížení CO2 o 20,446 t/rok a úspory energie cca 368 t/rok (závěrečné hodnocení akce je prováděno po roce realizace) a doložení potřebných podkladů na SFŽP související s realizací projektu, byly naší MČ poskytnuty dotace i na tento projekt.

MČ tak úspěšně, pomocí dotací z OPŽP, realizovala další projekt, jehož přínos spočívá v samotné obnově budovy, v provozu, jenž je šetrnější vůči životnímu prostředí a ve snížení nákladů na provoz budovy. 
 

Období realizace: r. 2015

Dotace: 4.001.543,62 Kč 

Dotační program: Operační program Životní prostředí

Bendova 1121

Kontaktujte nás