Rekonstrukce komunikace v ulici Hořovského

Stav projektu
Probíhá realizace
Záměr

Základní údaje

Investor: Městská část Praha 17
Zhotovitel: EMEXKON, s. r. o. (dříve CEMEX-INFRASTRUCTURE, s. r. o.), Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, IČO: 05019524
Detail veřejné zakázky k nahlédnutí zde.

Datum zahájení stavebních prací: 20.10.2016
Předpokládané datum dokončení: Listopad/prosinec 2016 (dle povětrnostních podmínek a uložení inženýrských sítí)

Stavba zahrnuje výměnu obrusné vrstvy vozovky, rekonstrukci chodníků a výškové úpravy povrchových znaků inženýrských sítí. Povrch nové komunikace bude sjednocen s povrchy v ostatních ulicích (vozovka – asfaltobeton, obrubník betonový, chodníky – betonová zámková dlažba), v místě stávajících křižovatek budou provedeny bezbariérové úpravy v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb.

Dne 16.03.2017 (v závislosti na meteorologických podmínkách) proběhne pokládkla obrusné asfaltové vrstvy v celé délce komunikace. Žádáme občany, aby při pohybu na komunikaci dbali zvýšené opatrnosti a zajistili přeparkování svých vozidel.

Čtvrtek, 9. března 2017

Kontaktujte nás