Projekt "Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém centru"

Stav projektu
Dokončen
Dotační program
Operační program Praha – pól růstu ČR
Dotace
4 344 890.00 Kč
Záměr

8580.jpg

Praha.PNG


Cílem projektu „Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém centru“ bylo navýšení tříd pro děti předškolního věku na území Řep a tím podpořit zaměstnanost rodičů.

Předmětem projektu bylo vytvoření prostor pro dětskou skupinu o kapacitě 30 míst (2 třídy s 15 místy) ve stávajícím nevyužívaném objektu Žalanského 68/54.

Projekt tak reagoval na dlouhodobě vysoký převis poptávky nad nabídkou v oblasti péče o děti předškolního věku na území MČ Praha 17.

V tomto případě se nám podařilo získat dotace na projekt z Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

Realizace: r. 2016 – Psychosomatické centrum je již v provozu
Získaná dotace: 4.344.888,20 Kč
Dotační program:
Operační program Praha – pól růstu ČR

Psychosomatick

Kontaktujte nás