Projekt "Zateplení MŠ Socháňova"

Stav projektu
Dokončen
Dotační program
Operační program Životní prostředí
Dotace
5 126 350.00 Kč
Záměr

OPZP


Cílem projektu „Zateplení MŠ Socháňova“ bylo snížení energetické náročnosti budovy MŠ.
Na základě energetického auditu byla naplánována a provedena rekonstrukce objektu tak, aby došlo ke snížení emisí zatěžující životní prostředí a zároveň získání dotace ze SFŽP.

Po realizaci projektu došlo ke snížení emisí CO2 o cca 17.836 t/rok a k úspoře energie cca 318,5 t/rok. Předpokládaných hodnot bylo dosaženo.   

MČ tak úspěšně, pomocí dotací z OPŽP, realizovala projekt, jehož přínos spočívá v samotné obnově budovy, v provozu, jenž je šetrnější vůči životnímu prostředí a ve snížení nákladů
na provoz budovy.

Období realizace: r. 2014

Dotace: 5.126.354,03 Kč

Dotační program: Operační program Životní prostředí

MŠ Socháňova

Kontaktujte nás